3590876
T9o0uaSETckigtE5WDCMgvMw9JO0B89smwFvBi/XKqgLZ6RsjbKSfALMRiyrP/EY
Trang chủ
0
Trường trung học cở sở
Vĩnh Thịnh
.

VNPT tặng 24 phần quà cho học sinh giỏi của trường tham gia tin nhắn học tập.

Năm học 2013-2014. Trường thực hiện tin nhắn học tập lần đầu tiên có 131/542 em. Kết quả có 24 em học sinh tham gia đăng ký tin nhắn của VNPT xếp loại học lực giỏi. Được VNPT tặng 24 phần quà gồm 10 cuốn tập 3 cây viết 1 túi đựng dụng cụ học tập và 1 giỏ sách vinapone không ngùng vươn xa cho các em...
.